dnes je 29.11.2023

Input:

§ 177-178 ZP Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci při přijetí a přeložení

1.1.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.7.177
§ 177–178 ZP Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci při přijetí a přeložení

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 43 – přeložení

    • § 157–164 – obecná ustanovení o cestovních náhradách

    • § 165 – náhrady při přeložení

V této části jsou uvedeny možnosti zaměstnavatelů ve státní a příspěvkové sféře poskytovat cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání a postup při poskytování cestovních náhrad při přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě.

Vzhledem k ustanovení § 156 odst. 3 a § 2 ZP může obdobně postupovat i zaměstnavatel v podnikatelské sféře.

Náhrady při přijetí

Pokud zaměstnavatel nejpozději při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru se zaměstnancem sjedná, anebo má-li ve vnitřním předpise stanoveno poskytování cestovních náhrad při přijetí, může poskytovat zaměstnanci cestovní náhrady při dohodnutých, příp. ve vnitřním předpisu uvedených, cestách, a to až do výše a rozsahu jako při tuzemských pracovních cestách.

Takovéto náhrady však může zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat do doby, než on, jeho člen rodiny nebo jiná fyzická osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, získají v obci místa výkonu práce zaměstnance přiměřený byt. Nejdéle lze tyto náhrady poskytovat 4 roky a má-li zaměstnanec sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nejdéle do skončení tohoto pracovního poměru.

Další náhrady

Jestliže se zaměstnanec přestěhuje do obce místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě a tím mu zanikne poskytování náhrad sjednaných při přijetí, může mu zaměstnavatel poskytnout náhradu prokázaných výdajů za přepravu bytového zařízení, jízdních výdajů a jízdních výdajů člena rodiny z původního bydliště do nového, nutných vedlejších výdajů souvisejících s přepravou bytového zařízení a nezbytných nutných výdajů spojených s úpravou bytu, a to až do výše 15

Nahrávám...
Nahrávám...