dnes je 26.3.2023

Input:

§ 179 ZP Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě

11.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.179
§ 179 ZP Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 34a – pravidelné pracoviště

  • § 42 – pracovní cesta

  • § 151–155 – obecná ustanovení o cestovních náhradách

  • § 170 – zahraniční stravné poskytované zaměstnancům v podnikatelské sféře

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 6 odst. 7 písm. a) – náhrady cestovních výdajů, které nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti

  • § 24 odst. 2 písm. zh) – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (náhrady cestovních výdajů)

 • prováděcí vyhláška MF o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného platná pro příslušné období

V § 179 jsou uvedeny odchylky při poskytování zahraničního stravného při zahraničních cestách zaměstnancům zaměstnavatelů ve státní a příspěvkové sféře, v porovnání s cestovními náhradami poskytovanými při zahraničních pracovních cestách zaměstnancům v podnikatelské sféře.

V případě zahraničního stravného lze z veřejných zdrojů poskytovat pouze stravné stanovené ze základní sazby uvedené v platné prováděcí vyhlášce Ministerstva financí. Tam uvedenou sazbu nemůže zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat v jiné výši ani ji měnit. Výjimkou jsou vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupci a statutární orgány organizací a jejich zástupci, kterým lze určit zahraniční stravné do výše, která přesahuje základní sazbu až o 15 %. Je však vyloučeno použití zvýšené sazby v případech osob, na které se vztahuje zákon č. 236/1995 Sb.

Výše zahraničního stravného u zaměstnanců zaměstnavatele ve státní a příspěvkové sféře se stanoví tak, jak je uvedeno v ustanovení § 170 ZP, nepoužije se však § 170 odst. 2, věta první (úprava sazeb) a odstavec 5 o snížení zahraničního stravného při bezplatném poskytnutí jídla.

Snížení zahraničního stravného

Pokud bylo zaměstnanci během zahraniční části pracovní cesty poskytnuto bezplatně (bez jeho finančního přispění) jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře, je zaměstnavatel povinen zahraniční stravné snížit, a to za každé jídlo:

 • o 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši

Nahrávám...
Nahrávám...