dnes je 30.1.2023

Input:

§ 180 ZP Poskytnutí kapesného

9.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.180
§ 180 ZP Poskytnutí kapesného

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 170 odst. 3 – výše zahraničního stravného

    • § 179 – zahraniční stravné zaměstnanců ve státní a příspěvkové sféře

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

    • § 6 odst. 7 písm. a) – náhrady cestovních výdajů, které nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti

    • § 24 odst. 2 písm. zh) – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (náhrady cestovních výdajů)

Komentář

Zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře může zaměstnanci poskytnout při zahraniční pracovní cestě kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného zjištěného podle doby strávené v zahraničí, a to podle novely provedené s účinností od 1. 10. 2015 zákonem č. 205/2015 Sb., bez vlivu jeho snížení za bezplatně poskytnuté jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře také může podle § 156 odst. 3 ZP poskytnout zaměstnanci kapesné, pokud ho však poskytne ve vyšší výši, než může učinit zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře, je příslušný rozdíl zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 1 ZDP a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Přestože k 1. 1. 2012 nedošlo ke změně § 180 ZP, měly na kapesné značný vliv změny týkající se zahraničního stravného. Došlo totiž ke změně způsobu stanovení výše zahraničního stravného tak, že podle nového znění § 179 má zaměstnavatel povinnost snížit zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle určeným způsobem, případně ho zaměstnanci neposkytnout. To např.

Nahrávám...
Nahrávám...