dnes je 29.11.2023

Input:

§ 180 ZP Poskytnutí kapesného

1.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.7.180
§ 180 ZP Poskytnutí kapesného

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 170 odst. 3 – výše zahraničního stravného

    • § 179 – zahraniční stravné zaměstnanců ve státní a příspěvkové sféře

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    • § 6 odst. 7 písm. a) – náhrady cestovních výdajů, které nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti

    • § 24 odst. 2 písm. zh) – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (náhrady cestovních výdajů)

Zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře může zaměstnanci poskytnout při zahraniční pracovní cestě kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného zjištěného podle doby strávené v zahraničí, a to podle novely provedené s účinností od 1. 10. 2015 zákonem č. 205/2015 Sb., bez vlivu jeho snížení za bezplatně poskytnuté jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře také může podle § 156 odst. 3 ZP poskytnout zaměstnanci kapesné, pokud ho však poskytne ve vyšší výši, než může učinit zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře, je příslušný rozdíl zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 1 ZDP a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Přestože k 1. 1. 2012 nedošlo ke změně § 180 ZP, měly na kapesné značný vliv změny týkající se zahraničního stravného. Došlo totiž ke změně způsobu stanovení výše zahraničního stravného tak, že podle nového znění § 179 má zaměstnavatel povinnost snížit zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle určeným způsobem, případně ho zaměstnanci neposkytnout. To např. také znamenalo, že v některých případech nebylo možno kapesné zaměstnanci poskytnout vůbec.

Od 1. 10. 2015

S účinností od 1. 10. 2015 byla odstraněna dosavadní nedůslednost v právní úpravě. Doplněním odkazu v § 180 ZP na § 179, a to pouze na odstavce 1 a 2, se maximální výše kapesného stanoví, tak jako do 31. 12. 2011, ze zahraničního stravného bez vlivu bezplatně poskytnuté stravy zaměstnanci v zahraničí.

Upozornění na možné chyby

Kapesné se stanoví zaměstnavatelem určeným procentem ze zahraničního stravného, které zaměstnanci v kalendářním dni přísluší. Na jeho výši již opět nemá vliv zaměstnanci bezplatně poskytnutá strava. Kapesné tak lze zaměstnanci poskytnout i v případě, že mu zahraniční stravné nebude podle § 179 odst. 4 ZP, tj. při více bezplatně poskytnutých jídlech, příslušet.

Nárok na kapesné

Má zaměstnanec při zahraniční pracovní cestě nárok na kapesné a v jaké výši?

Zaměstnanec nemá zákonný nárok na kapesné. Ve smyslu § 180 ZP však zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře může zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě kapesné poskytnout, a to až do výše 40 % zahraničního stravného, které zaměstnanci přísluší podle doby trvání pracovní cesty v kalendářním dni v zahraničí.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře není, na rozdíl od zaměstnavatele ve státní a příspěvkové sféře, omezen uvedenou horní hranicí kapesného. Pokud by však zaměstnanci poskytl vyšší částku, než může zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře, byl by podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP rozdíl u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a také součástí vyměřovacího základu pro

Nahrávám...
Nahrávám...