dnes je 29.11.2023

Input:

§ 181 ZP Náhrady při výkonu práce v zahraničí

1.1.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.7.181
§ 181 ZP Náhrady při výkonu práce v zahraničí

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 34 – pracovní smlouva

  • § 42 – pracovní cesta

  • § 172 – náhrady při výkonu práce v zahraničí poskytované zaměstnancům v podnikatelské sféře

  • § 187 – člen rodiny

  • § 347 odst. 5 – domácnost

 • Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, v platném znění

Komentář

V § 181 je uveden postup při poskytování náhrad při výkonu práce zaměstnance v zahraničí, tj. v případě, kdy má zaměstnanec sjednáno v pracovní smlouvě místo výkonu práce, příp. i místo pravidelného pracoviště v zahraničí.

Výkon práce v zahraničí

Vedle náhrad uvedených v § 172 ZP se zaměstnanci, který má v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce, příp. i místo pravidelného pracoviště, v zahraničí, poskytuje také náhrada výdajů souvisejících s cestou do místa výkonu práce v zahraničí a zpět. Kromě toho poskytuje zaměstnavatel ve státní sféře zaměstnanci náhrady uvedené v prováděcím právním předpisu, kterým je nařízení vlády č. 62/1994 Sb., v platném znění. Vylučuje se však souběh cestovních náhrad poskytovaných ke stejnému účelu.

Zaměstnanci ve státní sféře s pravidelným pracovištěm v zahraničí tak při dlouhodobém přidělení k výkonu práce v zahraničí přísluší také náhrada zvýšených životních nákladů. Zaměstnavatel mu však, na základě svého rozhodnutí, může poskytnout také náhradu zvýšených vybavovacích výdajů, náhradu jízdních výdajů a výdajů za ubytování při některých cestách do ČR a zpět a také náhradu výdajů spojených s přepravou osobních věcí. Podmínky, za kterých tak může učinit a způsob stanovení výše uvedených náhrad, jsou uvedeny v cit. nařízení vlády.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

K odstranění případných pochybností bylo zpřesněno, že náhrady stanovené prováděcím předpisem zaměstnanci za stanovených podmínek přísluší.

Pokud má zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce (příp. i pravidelné pracoviště) v

Nahrávám...
Nahrávám...