dnes je 30.1.2023

Input:

§ 187 Člen rodiny zaměstnance

7.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.187
§ 187 Člen rodiny zaměstnance

Ing. Karel Janoušek

§ 187

Za člena rodiny zaměstnance se pro účely poskytování cestovních náhrad, s výjimkou § 177 odst. 2 považuje jeho manžel, partner 51a), vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené zaměstnanci do pěstounské péče nebo do výchovy, vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník a pěstoun. Jiná fyzická osoba je postavena na roveň člena rodiny pouze za předpokladu, že žije se zaměstnancem v domácnosti.

Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 156 – druhy cestovních náhrad při tuzemských cestách

  • § 161 – náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny

  • § 166 – druhy cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách

  • § 168 – náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny při zahraniční cestě

  • § 347 odst. 5 – domácnost

Komentář

Uvedené ustanovení vymezuje osoby, které se

Nahrávám...
Nahrávám...