dnes je 25.2.2024

Input:

§ 188 ZP Mezinárodní smlouvy nebo dohody o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem

1.1.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.7.188
§ 188 ZP Mezinárodní smlouvy nebo dohody o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 166 – druhy cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

    • § 6 odst. 7 písm. a) – náhrady cestovních výdajů, které nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti

    • § 24 odst. 2 písm. zh) – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (náhrady cestovních výdajů)

Komentář

Toto ustanovení zabezpečuje, aby zaměstnanci, kterému na zahraniční pracovní cestě náležejí cestovní nebo obdobné náhrady podle mezinárodní smlouvy, byla zachována alespoň práva, která zabezpečuje zákonná úprava. Protože pro zaměstnance v České republice nemůže být z povahy věci při cestách na území České republiky stanoveno zahraniční stravné, je stanoven postup pro případy, kdy se zaměstnavatelé zavážou hradit stravné na území České republiky zahraničnímu zaměstnanci na základě dohody o vzájemné výměně zaměstnanců, pro kterého jde při výkonu práce v České republice o zahraniční pracovní cestu. Musí však přitom jít skutečně o vzájemnou výměnu zaměstnanců.

Cestovní náhrady podle mezinárodní smlouvy

Pokud zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě náhrady podle mezinárodní smlouvy, je zaměstnavatel povinen mu je poskytnout nejméně ve výši stanovené Zákoníkem práce.

Jestliže podle mezinárodní smlouvy přísluší zaměstnanci cestovní náhrady vyšší než podle zákoníku

Nahrávám...
Nahrávám...