dnes je 2.10.2023

Input:

227/2010 Sb., Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

č. 227/2010 Sb., Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. června 2010
o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
Vláda nařizuje podle § 346 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje u zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí (dále jen „zaměstnanec v zahraničí”)
a) sjednání délky pracovního poměru na dobu určitou na dobu vyslání na práci v zahraničí,
b) prodlužování pracovního poměru na dobu určitou na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí a
c) odchylné rozvržení pracovní doby v zahraničí ve vztahu ke dnům pracovního klidu.
§ 2
Trvání pracovního poměru na dobu určitou2) s přijímanou fyzickou osobou, jejíž pravidelné pracoviště má být v zahraničí, je možné sjednat na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí, nejdéle však na 5 let; tuto dobu je
Nahrávám...
Nahrávám...