dnes je 9.6.2023

Input:

Cestovní náhrady v dotazech a odpovědích

20.4.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1

Chtěli bychom zaměstnanci poskytovat cestovní náhrady i při jeho cestách mezi domovem a provozovnou, kde pravidelně pracuje. Lze se zaměstnancem sjednat v pracovní smlouvě místo výkonu práce a také pravidelné pracoviště v místě jeho bydliště? Brání něco současnému sjednání místa výkonu práce i v uvedené provozovně?

     Zákoník práce nestanoví žádné bližší podmínky pro sjednávání místa výkonu práce a místa pravidelného pracoviště. Je však vhodné při sjednávání uvedených míst postupovat podle významu uvedených pojmů s vazbou na druh práce sjednaný v pracovní smlouvě. Může-li tedy zaměstnanec svou práci (druh práce sjednaný v pracovní smlouvě) vykonávat doma, může být místo výkonu práce i pravidelného pracoviště v tomto místě.

     Se zaměstnancem může být sjednáno i více konkrétních míst výkonu práce, nebo může být toto místo sjednáno šířeji (např. obec, kraj apod.). Při sjednávání místa pravidelného pracoviště je pak nutno vycházet ze sjednaného místa výkonu práce, neboť místo pravidelného pracoviště je užší pojem než místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště by tak nemělo být vně místa výkonu práce. Je však třeba také vzít v úvahu i ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce, z něhož vyplývá, že místo pravidelného pracoviště by nemělo být větší než jedna obec.

V předmětném případě tedy může být sjednáno místo výkonu práce v provozovně, a je-li se zaměstnancem sjednán takový druh práce, který může vykonávat i doma (takovou prací ale rozhodně nemůže být např. manažerská činnost), může být sjednáno místo výkonu práce, a tedy i pravidelné pracoviště, v bytě zaměstnance. Pak budou zaměstnanci příslušet cestovní náhrady vždy, když v souvislosti s výkonem práce pojede mimo svůj byt, a nebude-li pravidelné pracoviště sjednáno i v uvedené provozovně, pak i při cestě do této provozovny.

Dotaz č. 2

Podle § 152 písm. c) zákoníku práce se cestovními výdaji,

Nahrávám...
Nahrávám...