dnes je 12.6.2024

Input:

Doba trvání pracovní cesty

4.8.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

8.6.2 Doba trvání pracovní cesty

Ing. Karel Janoušek

Doba trvání pracovní cesty je doba od nástupu na pracovní cestu v určeném místě až do doby návratu z pracovní cesty do určeného místa ukončení pracovní cesty, tj. doba cestování, doba výkonu práce v určeném místě, doba odpočinku, doba cestování zpět apod. Tuto dobu určí zaměstnavatel při stanovení podmínek konání pracovní cesty, a to zpravidla jako čas předpokládaného zahájení pracovní cesty odchodem zaměstnance z určeného místa nástupu na pracovní cestu a čas předpokládaného návratu po ukončení výkonu práce do určeného místa ukončení pracovní cesty anebo jen celkovou předpokládanou dobou, např. 1 den, týden, měsíc apod. Důležitou roli tak i v tomto případě má před pracovní cestou zaměstnavatelem konkrétně určené místo nástupu a místo ukončení pracovní cesty.

Při stanovení doby trvání pracovní cesty není zaměstnavatel ničím omezen. Pracovní cesta může trvat méně než 1 hodinu i několik měsíců. Pracovní cesta může začít i skončit ráno, večer, v pracovní i nepracovní den. Pracovní cestou by však neměl být zastírán soukromý pobyt zaměstnance v příslušném místě. Za součást pracovní cesty nelze považovat cestu vykonanou ze soukromých důvodů z jiného než určeného místa nástupu na pracovní cestu, dobu přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance apod.

V průběhu kalendářního dne může být vykonáno i několik pracovních cest. Za samostatnou pracovní cestu se považuje např. každý výjezd z pravidelného pracoviště do místa určeného k vykonání práce s následujícím návratem zpět do pravidelného pracoviště. Takovéto výjezdy nelze pro účely cestovních náhrad sčítat, neboť jde o samostatné pracovní cesty. Cestovní náhrady se pak stanoví za každou takovouto cestu samostatně (výjimkou jsou některé případy zahraničních pracovních cest). To však neznamená, že zaměstnanec nemůže vyúčtovat všechny pracovní cesty najednou anebo na jednom souhrnném tiskopisu. Je věcí zaměstnavatele, jak se se zaměstnancem dohodne anebo jaká pravidla pro vyúčtování takovýchto případů stanoví.

Pro zjištění výše cestovních náhrad, které zaměstnanci přísluší, je rozhodující skutečná doba trvání pracovní cesty, která se může lišit od doby předpokládané. Na skutečnou dobu trvání pracovní cesty mohou mít vliv podmínky, které

Nahrávám...
Nahrávám...