dnes je 2.10.2023

Input:

Druhy cestovních náhrad

7.8.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.4.2
Druhy cestovních náhrad

Ing. Karel Janoušek

Pracovní cesta

Pro účely poskytování cestovních náhrad se podle § 156 odst. 2 ZP za pracovní cestu považuje cesta:

  • za účelem výkonu práce mimo místo výkonu práce,

  • za účelem výkonu práce mimo pravidelné pracoviště,

  • v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.

Druhy náhrad

Při takovýchto cestách je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhrady uvedené v § 156 ZP, tj. náhrady

  • jízdních výdajů,

  • jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,

  • výdajů za ubytování,

  • zvýšených stravovacích výdajů (stravné),

  • nutných vedlejších výdajů.

Při zahraniční pracovní cestě je zaměstnavatel zaměstnanci povinen poskytnout také zahraniční stravné a může mu poskytnout kapesné.

S výjimkou stravného a kapesného jde o náhrady prokázaných výdajů a zaměstnanec musí jejich vynaložení doložit hodnověrným dokladem, příp. výpočtem. Ve výjimečných případech může zaměstnavatel, v souladu s § 185 ZP, resp. § 164 ZP, poskytnout zaměstnanci náhrady i při jejich neprokázání a v případě cest podle § 159 odst. 2 ZP dokonce bez prokázání vynaložené výše. I takovéto náhrady budou daňově uznatelnými výdaji (náklady) zaměstnavatele. Ustanovení § 185 ZP, podle kterého může zaměstnavatel

Nahrávám...
Nahrávám...