dnes je 12.4.2024

Input:

Kapesné

5.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.4.5
Kapesné

Ing. Karel Janoušek

Příklad 1

Zaměstnanec uskutečnil zahraniční pracovní cestu do Rakouska, kde první kalendářní den strávil celkem 10 hodin (hranice s Rakouskem překročil ve 14.00 hod.). Zaměstnanci byla bezplatně poskytnuta večeře. Zaměstnavatel snížení zahraničního stravného nestanovil, kapesné poskytuje zaměstnancům podle vnitřní směrnice ve výši 40 % zahraničního stravného. Jaké kapesné bude zaměstnanci za tuto cestu poskytnuto?

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může zaměstnanci poskytnout kapesné jakkoliv vysoké, bez daňových problémů však pouze do výše, kterou může zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře. Podle § 180 ZP může takový zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného bez vlivu jeho snížení za bezplatně poskytnuté jídlo.

Ať zaměstnanci v tomto případě vzniklo nebo nevzniklo právo na tuzemské stravné, činí podle § 170 odst. 3 ZP zahraniční stravné za 10 hodin strávených v zahraničí (Rakousko) ze 45 EUR = 15 EUR. Za jedno bezplatně poskytnuté jídlo se snižuje zahraniční stravné stanovené ve výši základní sazby o 70 % a činí tak po snížení (1 – 0,70) × 15,00 = 4,50 EUR.

Kapesné se stanoví ze zahraničního stravného bez vlivu jeho snížení za bezplatně poskytnuté jídlo a činí tak v uvedeném případě 40 % z 15,00 EUR = 6,00 EUR.

Zaměstnanci za tento den přísluší zahraniční stravné 4,50 EUR a kapesné 6 EUR, tj. celkem 10,50 EUR.

Příklad 2

Nahrávám...
Nahrávám...