dnes je 24.2.2024

Input:

Návštěva člena rodiny během pracovní cesty

8.9.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Vyslání zaměstnance na delší tuzemskou nebo zahraniční pracovní cestu je zásahem do soukromého života zaměstnance. Proto zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost umožnit zaměstnanci v průběhu takovéto pracovní cesty návštěvu členů rodiny.

     Za člena rodiny zaměstnance se podle § 187 zákoníku práce považuje jeho manžel, partner, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené do pěstounské péče nebo výchovy, vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník a pěstoun.

     Jiná osoba se považuje za člena rodiny, pokud žije se zaměstnancem v domácnosti, tj. pokud spolu žijí trvale a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Náhrada jízdních výdajů

     Jestliže zaměstnavatel vyšle zaměstnance na tuzemskou pracovní cestu trvající déle než 7 kalendářních dnů, je podle ustanovení § 161 zákoníku práce povinen poskytnout mu náhradu jízdních výdajů za cestu z místa, kde se na pracovní cestě vykonává práci, k návštěvě člena rodiny, a to do jeho místa bydliště nebo jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny (tj. i mimo bydliště člena rodiny), a za cestu zpět, za stejných podmínek, jako se poskytuje náhrada jízdních výdajů při pracovní cestě. Tato náhrada jízdních výdajů však nesmí být vyšší než náhrada jízdních výdajů do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, příp. bydliště zaměstnance v ČR. Limitující je přitom vyšší z částek za dopravu do uvedených míst, tj. částka, která je pro zaměstnance výhodnější. Pokud zaměstnanec použije leteckou přepravu, hradí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdenky autobusem anebo vlakem.

     Uvedenou náhradu jízdních výdajů poskytne zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději v průběhu čtvrtého týdne od počátku pracovní cesty anebo minulé návštěvy člena rodiny, lze však dohodnout i dobu kratší, tj. např. již první den pracovního volna v průběhu pracovní cesty.

     Je-li zaměstnanec na zahraniční pracovní cestě trvající déle než 1 měsíc, poskytne mu zaměstnavatel náhradu jízdních výdajů k

Nahrávám...
Nahrávám...