dnes je 16.7.2024

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2023 a 2024

7.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2023 a 2024

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v letošním roce 2023 a v roce 2024; další změny jsou rozebírány v těchto souběžných textech:

  • Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

  • Změny v zákoně o DPH

  • Změny v ostatních daňových zákonech

Změna výše průměrné mzdy 2023 a 2024

Jako každoročně dochází ke zvýšení průměrné mzdy, bylo tomu tak pro letošní rok 2023 (na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb.) a je tomu tak i pro rok 2024 (na základě nařízení vlády č. 283/2023 Sb.). Průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 Kč a pro rok 2024 je 43 967 Kč.

To má vliv mimo jiné na:

  • výpočet daně v rámci progresivního zdanění fyzických osob a platby fyzické osoby v 1. pásmu paušálního režimu,

  • minimální a maximální výši záloh na pojistné, které zachycuje následující tabulka:

Minimální pojistné na:   2023   2024 (zatím)   2024 (možná)  
zdravotní pojištění   2 722 Kč   2 968 Kč   2 968 Kč  
důchodové zabezpečení pro hlavní činnost   2 944 Kč   3 210 Kč   3 852 Kč  
důchodové zabezpečení pro vedlejší činnost   1 178 Kč   1 284 Kč   1 413 Kč  

K předchozí tabulce doplňme, že sloupec "2024 (zatím)" obsahuje standardní navýšení minimálních záloh v návaznosti na dosavadní algoritmus výpočtu. Pokud však bude schválen konsolidační balíček (ke dni uzávěrky tohoto textu čeká na hlasování v Senátu), vzroste minimální pojistné na důchodové zabezpečení v roce 2024 tak, jak naznačuje sloupec "2024 (možná)". Je to v důsledku plánované úpravy výpočtu, kdy pro vedlejší činnost by se bralo 11 % průměrné mzdy místo stávajících 10 % a pro hlavní činnost 30 % průměrné mzdy místo stávajících 25 %, a toto procento pro hlavní činnost by ještě další dva roky (2025 a 2026) rostlo vždy o 5 % až na 40 %.

Doplňme, že pro zdravotní pojištění je třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna daného roku.

V případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až v návaznosti na podání přehledu za předchozí rok s tím, že:

  • pokud bude nová záloha nižší, změna se projeví již od měsíce, ve kterém byl přehled podán,

  • pokud bude nová záloha vyšší, bude se hradit až od měsíce následujícího po podání přehledu.

Platby nemocenského pojištění v roce 2023 a 2024

Pro nemocenské pojištění (které je pro OSVČ dobrovolné) se minimální výše pro rok 2023 zvýšila ze 147 Kč měsíčně na 168 Kč měsíčně, a v této výši zůstane i v roce 2024.

Nemocenské pojištění zaměstnanců

Hranice, od které jsou nemocensky pojištěni zaměstnanci, se v roce 2023 zvýšila z 3 500 Kč na 4

Nahrávám...
Nahrávám...