dnes je 5.12.2023

Input:

Souhlas zaměstnance s pracovní cestou, možné odmítnutí a pracovněprávní důsledky

3.6.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2019.12.05
Souhlas zaměstnance s pracovní cestou, možné odmítnutí a pracovněprávní důsledky

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Právní úprava pracovní cesty a souhlasu zaměstnance s pracovní cestou je provedena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Pracovní cestou zákon rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Aby zaměstnavatel mohl vyslat zaměstnance na pracovní cestu, musí se na tom se zaměstnancem předem dohodnout. Pokud taková dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena není, není zaměstnavatel oprávněn zaměstnance na pracovní cestu vyslat. Zákon neurčuje způsob a formu takové dohody.

Asi nejčastější a i nejpraktičtější způsob dohody zaměstnavatele a zaměstnance o možnosti vysílat zaměstnance na pracovní cestu je uzavření obecné dohody přímo v pracovní smlouvě, přičemž dohoda z pracovní smlouvy poté platí pro všechna vysílání zaměstnance na pracovní cesty v rámci pracovněprávního vztahu. Tento způsob dohody lze také doporučit. Případně lze uzavřít písemnou dohodu o vysílání zaměstnance v samostatném dokumentu mimo pracovní smlouvu. Je možné uzavřít dohodu i jen na vyslání zaměstnance na konkrétní pracovní cestu, a to písemně, ústně nebo i jen konkludentním způsobem tím, že zaměstnanec na pracovní cestu dle pokynu zaměstnavatele nastoupí. Rozhodně však doporučuji uzavřít dohodu o vyslání zaměstnance na pracovní cesty v písemné formě.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnance k vyslání na pracovní cestu nutit, není-li se zaměstnancem dohoda uzavřena. Zaměstnavatel nemůže zaměstnance ani nutit k uzavření takové dohody. Pokud zaměstnanec odmítne nastoupit na pracovní cestu, protože není na vysílání na pracovní cestu se zaměstnavatelem dohodnutý, nemůže mít takové odmítnutí jakékoli pracovněprávní důsledky po zaměstnance. To je také důvod, proč by souhlas s vysíláním na pracovní cestu měl být řešen již v pracovní smlouvě, tedy před resp. při vzniku pracovněprávního vztahu. Samozřejmě může být požadavek na vysílání zaměstnance na pracovní cesty jedním z požadavků zaměstnavatele na obsazované pracovní místo při náboru zaměstnanců, a pokud takovém případě potenciální zaměstnanec dohodu o možnosti

Nahrávám...
Nahrávám...