dnes je 15.7.2024

Input:

Tiskopisy - komentáře

23.5.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

5.3.1
Tiskopisy - komentáře

Vzor

 

Tiskopisy Cestovních příkazů a vyúčtování cestovních náhrad

 

Cestovní příkaz

Cestovní příkaz - zahraniční pracovní cesta

 

Především je nutno konstatovat, že žádným předpisem není stanovena zaměstnavateli povinnost stanovovat podmínky konání pracovních cesty zaměstnanci na nějakém tiskopise. Stejně tak pro vyúčtování cestovních náhrad není předepsáno používání tiskopisů. Je tedy na rozhodnutí zaměstnavatele, zda k uvedeným účelům budou tiskopisy používány, anebo zda si způsob a formu vyúčtování může zaměstnanec zvolit sám. Z praktického hlediska je však vhodné, aby zaměstnavatel vnitřním předpisem rozhodl o používaní tiskopisů, jejich obsahu a tvaru.

 

Komentář k tiskopisu Cestovní příkaz

 

Při stanovení podmínek konání pracovní cesty je nutno určit místo nástupu na pracovní cestu, a to zcela jednoznačně, nelze např. uvést jako místo nástupu na pracovní cestu např. Olomouc, neboť z takovéhoto určení místa nástupu na pracovní cestu není jednoznačně zřejmé, které konkrétní místo v Olomouci zaměstnavatel jako počátek pracovní cesty určil, zda sídlo firmy v Olomouci, bydliště zaměstnance v Olomouci, vlakové nádraží či jiné místo. Totéž platí o místě ukončení pracovní cesty.

 

Rovněž účel cesty je vhodné uvést konkrétněji, a to z důvodu případné pozdější kontroly kontrolními orgány, kdy bude zaměstnavatel povinen prokázat, že šlo o pracovní cestu a pouhá poznámky „služebně“ nebude pro zaměstnavatele vhodným vodítkem k nalezení příslušných dokladů k prokázání skutečného účelu cesty.

 

Do sloupce Dopravní prostředek je nutno uvést alespoň zkratkou (viz druhá strana tiskopisu) jaký dopravní prostředek má (může) zaměstnanec na pracovní cestě použít.

 

Ve sloupci Změny se uvedou změny proti původně stanoveným podmínkám, zejména je vhodné tohoto sloupce využít v případě postupu podle ustanovení § 157 odst. 2 zákoníku práce, kdy např. jako dopravní prostředek byl určen autobus a zaměstnavatel po té souhlasil s použitím soukromého osobního automobilu zaměstnance. Pak zaměstnanci ovšem nepřísluší jako náhrada jízdních výdajů základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované PHM, ale pouze jízdní výdaje ve výši ceny jízdného původně určeným dopravním prostředkem.

 

Jako další podmínky může zaměstnavatel určit, nemá-li to uvedeno ve vnitřním předpise např. způsob

Nahrávám...
Nahrávám...