dnes je 12.6.2024

Input:

§ 172 ZP Náhrady při výkonu práce v zahraničí

1.1.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.7.172
§ 172 ZP Náhrady při výkonu práce v zahraničí

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 34 – obsah pracovní smlouvy

  • § 166-171 – náhrady při zahraniční pracovní cestě

  • § 181 – náhrady při výkonu práce v zahraničí zaměstnance ve státní a příspěvkové sféře

  • § 187 – člen rodiny

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 6 odst. 7 písm. a) – náhrady cestovních výdajů, které nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti

  • § 24 odst. 2 písm. zh) – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (náhrady cestovních výdajů)

Komentář

V případě sjednání místa výkonu práce se zaměstnancem v zahraničí ponechává zákoník práce zcela na vzájemné dohodě formu finančního zabezpečení. Nárokově upravuje pouze náhradu výdajů spojených s cestou do místa výkonu práce, příp. místa pravidelného pracoviště, sjednaného v zahraničí. Cesty zaměstnance v zahraničí mimo místo výkonu práce a mimo pravidelné pracoviště jsou jeho pracovními cestami, při kterých mu přísluší veškeré cestovní náhrady.

Náhrady výdajů při cestě do místa výkonu práce v zahraničí

Má-li zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce, příp. i místo pravidelného pracoviště v zahraničí, přísluší mu za dny první cesty z místa bydliště v ČR do místa výkonu práce anebo místa pravidelného pracoviště v zahraničí a zpět do ČR náhrady cestovních výdajů jako při zahraniční pracovní cestě.

Pokud se souhlasem zaměstnavatele cestuje se zaměstnancem člen rodiny, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů,

Nahrávám...
Nahrávám...