dnes je 12.6.2024

Input:

§ 189 Zmocňovací ustanovení

30.5.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.7.189
§ 189 Zmocňovací ustanovení

Ing. Karel Janoušek

§ 189

Zmocňovací ustanovení

 1. V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou

  1. mění sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stanovenou v § 157 odst. 4,

  2. mění stravné stanovené v § 163 odst. 1 a § 176 odst. 1,

  3. stanoví průměrnou cenu pohonných hmot,

  a to podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

 2. V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z cen uvedených v odstavci 1 ode dne účinnosti tohoto zákona, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

 3. Stravné se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

 4. V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí.

 5. V mimořádném termínu Ministerstvo financí upraví vyhláškou výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se cena uvedená v odstavci 4 a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

 6. Vláda stanoví nařízením pro zaměstnance, se kterými sjedná zaměstnavatel uvedený v části sedmé hlavě III místo výkonu práce, popřípadě i pravidelné pracoviště, mimo území České republiky, náhradu

  1. zvýšených životních nákladů,

  2. zvýšených vybavovacích výdajů,

  3. jízdních výdajů a výdajů za ubytování při některých cestách do České republiky a zpět,

  4. výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 157 odst. 4 – sazby základní náhrady

  • § 163 odst. 1 – stravné v podnikatelské sféře

  • § 170 odst. 2 – základní sazby zahraničního stravného

  • § 176 odst. 1 – stravné ve státní a příspěvkové sféře

  • § 181 – náhrady při výkonu práce v zahraničí ve státní a příspěvkové sféře

Komentář

zákoník práce zmocňuje příslušné orgány k vydání prováděcích právních předpisů v případech, kdy by úprava v samotném ZP neúměrně tento zákon zatěžovala a

Nahrávám...
Nahrávám...