dnes je 15.7.2024

Input:

Cestovní náhrady v roce 2007 - KAPESNÉ

2.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Podle ustanovení § 180 zákoníku práce může zaměstnavatel v příspěvkové sféře poskytovat zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě kapesné, a to až do výše 40 % zahraničního stravného stanoveného ze základní sazby (příp. zvýšené základní sazby podle § 179 odst. 2 ZP) postupem uvedeným v § 170 odst. 3 ZP, tj. ze stravného stanoveného podle doby strávené v kalendářním dni v zahraničí bez vlivu jeho případného krácení za bezplatně poskytnutou stravu.

     Pokud chce zaměstnavatel kapesné zaměstnanci poskytnout, musí příslušné procento kapesného stanovit prokazatelně před pracovní cestou. Zaměstnavatel přitom může postupovat u každého zaměstnance, každé pracovní cesty a každého státu jinak.

     Způsob použití kapesného nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nařídit, protože je určeno pro soukromou potřebu zaměstnance. Jeho čerpání zaměstnanec také žádným způsobem zaměstnavateli neprokazuje.

     Protože zaměstnavatel v podnikatelské sféře může poskytnout svému zaměstnanci i jiné náhrady a náhrady vyšší, než jsou uvedeny v hlavě II. části sedmé zákoníku práce, může mu také poskytnout kapesné. Pokud však toto kapesné bude vyšší, než může zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel v příspěvkové sféře, musí postupovat podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rozdíl tak považovat za příjem, který je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zaměstnance a také za součást vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

DOTAZ Č. 1

Průjezd dvěma státy

Zaměstnanec uskutečnil dne 12. 5. 2007 pracovní cestu do Rakouska a na Slovensko. Přechod hranic mezi ČR a Rakouskem nastal v 7.00 hod., mezi Rakouskem a Slovenskem ve 12.20 hod. a přechod hranic ze Slovenska do ČR v 17.10 hod. téhož dne. Jaké stravné a kapesné zaměstnanci přísluší, když zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravné ve výši základní sazby stravného a kapesné ve výši 40 % stravného?

     Doba trvání pracovní cesty byla v Rakousku 5 hodin 20 min., na Slovensku 4 hodin 50 min., tj. celkem 10 hodin 10 min. Vzhledem k tomu, že z celkové doby trvání pracovní cesty byl zaměstnanec déle v Rakousku, přísluší mu

Nahrávám...
Nahrávám...