dnes je 12.4.2024

Input:

Kapesné

10.9.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.8.5 Kapesné

Ing. Karel Janoušek

Příspěvková sféra

Podle § 180 ZP může zaměstnavatel v příspěvkové sféře poskytovat zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě také kapesné, a to až do výše 40 % zahraničního stravného stanoveného z příslušné základní sazby postupem uvedeným v § 170 odst. 3 a § 179 odst. 1 a 2 ZP, tj. v zásadě ze zahraničního stravného stanoveného podle doby strávené v kalendářním dni v zahraničí.

Zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře tak může poskytnut zaměstnanci kapesné do výše 40 % zahraničního stravného bez jeho snížení za bezplatně poskytnuté jídlo. To také znamená, že mu může kapesné poskytnout i v případě, kdy mu zahraniční stravné podle § 179 odst. 4 nepřísluší.

Podnikatelská sféra

Protože zaměstnavatel v podnikatelské sféře může poskytnout svému zaměstnanci i jiné náhrady a náhrady vyšší (viz také § 166 odst. 2 ZP), může mu také poskytnout kapesné. Pokud však toto kapesné bude vyšší, než může zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře, bude rozdíl předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance a také součástí vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení.

Pokud chce zaměstnavatel kapesné zaměstnanci poskytnout, musí příslušné procento kapesného (anebo jeho absolutní výši) stanovit prokazatelně před pracovní cestou. Zaměstnavatel přitom může postupovat, nebude-li zároveň porušeno ustanovení § 16 ZP o diskriminaci,

Nahrávám...
Nahrávám...