dnes je 24.2.2024

Input:

Místo nástupu a ukončení pracovní cesty

4.8.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

8.6.1 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty

Ing. Karel Janoušek

Místem nástupu na pracovní cestu i místem jejího ukončení může být kterékoliv místo, které určí zaměstnavatel zaměstnanci před pracovní cestou. Toto místo stanovuje zaměstnavatel svým rozhodnutím, nejde o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel by ale měl přitom přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance.

Příslušné místo, tj. např. pravidelné pracoviště zaměstnance, sídlo firmy, místo bydliště nebo pobytu zaměstnance, ale i jiné vhodné místo, pokud se tím nezastírá soukromá cesta zaměstnance (soukromou cestou zaměstnance je zpravidla vždy cesta mezi místem bydliště a pravidelným pracovištěm), je nutno stanovit zcela konkrétně a jednoznačně, např. adresou bydliště či pobytu, příp. jiným, nezaměnitelným způsobem. Nestačí uvést jen název obce. Místem nástupu a ukončení pracovní cesty tak zpravidla bude místo, kde bude zaměstnanec před pracovní cestou pobývat.

Pokud je určeným místem nástupu na pracovní cestu např. bydliště zaměstnance, začíná pracovní cesta odchodem z bytu a nárok na jízdní výdaje i na stravné začíná právě tímto okamžikem. Je-li ale určeno jako místo nástupu na pracovní cestu autobusové nádraží, začíná pracovní cesta odjezdem autobusu a cesta z místa bydliště zaměstnance na autobusové nádraží není součástí pracovní cesty. V souladu s oprávněným zájmem zaměstnance zřejmě ale nebude, aby mu bylo jako místo nástupu či ukončení pracovní cesty určeno nádraží. Jeho zájmem bude, aby i cesta na nádraží byla součástí pracovní cesty.

Místo nástupu a ukončení pracovní cesty tak zaměstnavatel bude určovat v souvislosti s ostatními podmínkami konání této cesty, tj. také podle toho, jaký dopravní prostředek k použití určil, zda má cesta začít a být ukončena v průběhu pracovní doby zaměstnance, kde má zaměstnanec bydliště, pravidelné pracoviště apod.

Z uvedeného je zřejmé, že pokud zaměstnanec bydlí např. v Teplicích, pravidelné pracoviště má v Ústí nad Labem a na pracovní cestu má jet do Chomutova, pak by mělo být jako místo nástupu na pracovní cestu určeno bydliště zaměstnance. Pokud má ale pracovní dobu stanovenu např. od 7.00 do 15.30 hod. a má jet pracovně ve 13.00 hod. do Děčína, určí zaměstnavatel místo nástupu na pracovní cestu pravidelné pracoviště. Obdobně bude postupovat při určení místa ukončení pracovní cesty.

Průjezd obcí

Poměrně častou otázkou bývá, zda součástí pracovní cesty je průjezd obcí, ve které má zaměstnanec pravidelné pracoviště a jak je to v případě průjezdu obcí, která je pravidelným pracovištěm zaměstnance. Při řešení tohoto problému je třeba vždy vycházet z toho, že cesta na pravidelné pracoviště v zásadě není cestou, při které zaměstnanci cestovní náhrady přísluší [výjimkou je cesta podle § 152 písm. c) ZP ] a zejména z toho, kam byl zaměstnanec vyslán vykonat práci.

Pravidelné pracoviště je v obci

Je-li pravidelným pracovištěm zaměstnance jedno nebo více konkrétních míst v obci, pak cesta zaměstnance na pravidelné pracoviště v zásadě pracovní cestou není. Výjimkou je cesta podle § 152 písm. c) ZP. Jede-li ale zaměstnanec nejdříve vykonat práci do jiného místa, než je pravidelné pracoviště, pak jde o pracovní cestu, která začíná zpravidla v bydlišti zaměstnance a končí po ukončení výkonu práce příchodem na pravidelné pracoviště nebo zpět do bydliště. To platí i při opačném průběhu cesty, tj. když cesta začíná na pravidelném pracovišti. Není přitom důležité, zda bydliště zaměstnance je v uvedené obci nebo mimo tuto obec.

Pravidelné pracoviště je obec

Je-li pravidelným pracovištěm zaměstnance obec, pak cesta zaměstnance k výkonu práce kdekoliv v této obci v zásadě pracovní cestou není). Výjimkou je cesta podle § 152 písm. c) ZP. Jede-li ale zaměstnanec vykonat práci mimo pravidelné pracoviště, tj. v tomto případě mimo uvedenou obec, jde o pracovní cestu, která začíná zpravidla v bydlišti zaměstnance a končí po ukončení výkonu práce příchodem na pracoviště zaměstnavatele nebo do jiného místa v této obci, kde bude zaměstnanec vykonávat práci. Součástí takové pracovní cesty je i průjezd uvedenou obcí. Není přitom důležité, zda bydliště zaměstnance je v uvedené obci nebo mimo tuto obec. To platí i při opačném průběhu cesty, tj. když cesta k výkonu práce mimo tuto obec začíná na pracovišti zaměstnavatele v této obci, i pro případ, kdy taková cesta začíná v jiném místě v obci po ukončení výkonu práce v tomto jiném místě.

Příklad

Příklad – určení místa zahájení pracovní cesty ve vnitřní směrnici:

Může účetní jednotka uvést do vnitřní směrnice jednotné místo zahájení pracovních cest zaměstnanců?

Zaměstnavatel je povinen nejpozději před nástupem zaměstnance na pracovní cestu určit místo nástupu na pracovní cestu. Přitom je také povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Ve vnitřním předpisu zaměstnavatele by tedy místo nástupu na pracovní cestu specifikováno být nemělo, neboť jde vždy o konkrétní místo týkající se příslušné pracovní cesty konkrétního zaměstnance vyslaného na pracovní cestu.

Příklad

Příklad – zahájení

Nahrávám...
Nahrávám...