dnes je 15.7.2024

Input:

Otazníky kolem cestovních náhrad - Odvolání z dovolené

19.10.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Vzhledem k tomu, že prostřednictvím nakladatelství dostávám hodně dotazů týkajících se také cestovních náhrad a v nich jsou často uváděny odkazy na odpovědi uveřejněné na internetových fórech, příp. v literatuře, zaměřím se v tomto seriálu na nejzávažnější případy nestejných názorů a přístupů k řešení některých problémů vyplývajících z nejednoznačné dikce příslušných ustanovení zákoníku práce nebo spíše z nepozornosti čtenářů. V dnešní části se budu věnovat odvolání z dovolené.

     Občas se vyskytne názor, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci cestovní náhrady v případě, kdy zaměstnance odvolá z dovolené. Při odvolání z dovolené však v zásadě nejde o poskytování cestovních náhrad, tj. náhrad podle § 151 až 189 zákoníku práce. Zaměstnanec totiž zpravidla nejede z místa, kde dovolenou tráví, přímo vykonat práci do sjednaného místa výkonu práce nebo na pravidelné pracoviště. Zamíří nejdříve do svého bydliště a teprve z něho jede vykonat práci na pravidelné pracoviště nebo do jiného určeného místa. Ale to již v rámci svého rozvrhu směn, případně mimo rozvrh směn. Dovolená mu totiž byla buď zrušena, nebo přerušena.

     Náhrada nákladů, které zaměstnanci vznikly při odvolání z dovolené, je upravena v § 217 odst. 3 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené. Protože cesta z dovolené do místa bydliště není pracovní cestou, nejde o cestovní náhrady. Pokud by šlo o cestovní náhrady, příslušelo by zaměstnanci i stravné, příp. zahraniční stravné, a to od odjezdu z místa, kde byl na dovolené. To však ustanovení § 217 zákoníku práce nestanoví.

Dotaz č. 1

Zaměstnanec byl z provozních důvodů odvolán z dovolené. Přísluší mu za cestu zpět cestovní náhrady?

Poskytování náhrad souvisejících s odvoláním z dovolené je řešeno v ustanovení § 217 odst. 3 zákoníku práce. Protože

Nahrávám...
Nahrávám...