dnes je 15.7.2024

Input:

Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě

8.9.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.8.3 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě

Ing. Karel Janoušek

Podle ustanovení § 166 odst. 1 ZP přísluší zaměstnanci za dobu trvání tuzemské části zahraniční pracovní cesty tuzemské stravné. Při stanovení jeho výše se postupuje podle § 163, resp. § 176 ZP, tj. jako při tuzemské pracovní cestě. Ustanovení § 163 odst. 4 ZP, které se týká tuzemského stravného při dvoudenní pracovní cestě, se však nepoužije. To znamená, že tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě se vždy stanoví za každý kalendářní den příslušné zahraniční pracovní cesty samostatně.

Doba rozhodná pro stanovení výše tuzemského stravného při zahraniční pracovní cestě se tedy zjistí tak, že se sečte:

  • doba trvání tuzemské části zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni (při jednodenní zahraniční pracovní cestě se doby před výjezdem z České republiky a po návratu do České republiky, tj. v tomtéž kalendářním dni, sčítají),

  • doba trvání zahraniční části příslušné zahraniční pracovní cesty, je-li v daném kalendářním dni kratší než 1 hodinu, a

  • doba, za kterou zaměstnanci právo na zahraniční stravné podle § 170 odst. 3 ZP nevzniklo (viz § 170 odst. 4 ZP).

Podle uvedeným

Nahrávám...
Nahrávám...