dnes je 15.7.2024

Input:

328/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech

č. 328/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. září 2013
o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
Vláda nařizuje podle § 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví rozsah údajů o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, o průměrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu a způsoby jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.
§ 2
Rozsah poskytovaných údajů
(1)  Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2)  O zaměstnanci ve zpravodajských službách1) poskytuje zaměstnavatel údaje, které podléhají utajení podle jiného právního předpisu2) , v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 3
Způsob poskytovaní údajů
(1)  Údaje poskytuje zaměstnavatel v elektronické podobě zabezpečeným způsobem s využitím internetové aplikace, která je součástí Informačního systému o platech.
(2)  Zaměstnavatel, s výjimkou územního samosprávného celku, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, organizační složky územního samosprávného celku a státního fondu, poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období”) vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období údaje podle:
a)  § 2 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu (dále jen „správce kapitoly”),
b)  § 2 odst. 2 Ministerstvu financí v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení stanoveném jiným právním předpisem2) .
(3)  Zaměstnavatel, kterým je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem a organizační složka územního samosprávného celku, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období zřizovateli vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(4)  Zaměstnavatel, který je státním fondem, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(5)  Správce kapitoly a územní samosprávný celek poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období za všechny zaměstnavatele a zaměstnance ve své působnosti Ministerstvu financí vždy do pátého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
§ 4
Společná ustanovení
(1)  Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje, poskytne opravené údaje Ministerstvu financí do 2 pracovních dnů ode dne, kdy zjistil chybu nebo byl na ni upozorněn.
(2)  Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté podle § 3 odst. 2 písm. b) v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení.
§ 5
Přechodná ustanovení
(1)  Součástí Informačního systému o platech jsou také údaje poskytnuté zaměstnavateli podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění
Nahrávám...
Nahrávám...