dnes je 15.7.2024

Input:

408/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 408/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2011,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 710
dvě
2 340
tři
3 060
čtyři a více
3 690
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona
jedna
666
dvě
911
tři
1 192
čtyři a více
1 472
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
v Kč
 
Praha
více než 100 000
50 000 -99 999
10 000 -49 999
do 9 999
jedna
 7 068
 5 616
 5 352
 4 563
 4 379
dvě
10 144
 8 157
 7 796
 6 715
 6 464
tři
13 813
11 214
10 742
 9 330
 9 001
čtyři a více
17 269
14 135
13 565
11 862
11 466
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
v Kč
 
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
 4 053
 4 053
 4 053
 4 053
 4 053
dvě
6 042
 6 042
 6 042
 6 042
 6 042
tři
 8 421
 8 421
 8 421
 8 421
 8 421
čtyři a více
10 699
10 699
10 699
10 699
10 699
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2012.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
 
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...